Room Rates

Find out your affordable price

ราคาห้องพัก


* หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิทธิพิเศษ

 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับเมื่อท่านเดินทางมาถึง
 • บริการชา กาแฟ ในห้องพักทุกวัน
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • ฟรีน้ำดื่ม 2 ขวดทุกวัน
 • อินเทอร์เน็ต Wi-Fi
 • มีบริการรถรับส่งสนามบิน/สถานีขนส่ง/โรงแรมในเชียงใหม่ โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท/ต่อคัน (เที่ยวเดียว)

เงื่อนไขและนโยบาย

 • โปรดทราบว่าหากยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือในกรณีที่ไม่มีการแสดงการจอง จะถูกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
 • การยกเลิก การสำรองห้องพัก ภายใน 14 วันก่อนเข้าพัก ไม่คิดค่าบริการ
 • การไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) และแจ้งออกก่อนกำหนด จะถูกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม
 • เด็กอายุ 7 - 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยจะคิดค่าอาหารเช้า 150 บาท